WAVO-SOVON-DUUMPJE

Watervogel ( WAVO ) telling gebeuren in het midden van de maand op een weekenddag met lage kans op verstoring voor vervliegen van gebied naar gebied.

Sovon brengt al meer dan 40 jaar de ontwikkelingen in aantal en verspreiding in kaart van alle wilde vogelsoorten in ons land. De gegevens worden verzameld door ruim 9000 vrijwillig en goed opgeleide veldmedewerkers, zoals u nu of in de toekomst.

Dankzij het uitgebreide Sovon-netwerk van waarnemers en de goede samenwerking met verschillende andere instituten en organisaties zijn we in staat voor de meeste in Nederland voorkomende vogelsoorten uitspraken te doen over jaarlijkse veranderingen in aantallen en verspreiding. De resultaten van de tellingen die Sovon organiseert vormen een basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land en worden inmiddels voor een breed aantal toepassingen gebruikt.

Wij maken deze aantal zichtbaar zodat u kunt zien wat er in de directe omgeving is geteld door onze Vogelwerkgroep.

We presenteren de Ganzen & Zwanen telling in de tabbladen.