Kwaliteit van de natuur

De kwaliteit van de natuur in Nederland is bepalend voor het voorkomen van veel vogelsoorten. Stikstofproblematiek, versnippering van leefgebieden en intensieve recreatie leggen een voortdurende druk op de natuur en vogelpopulaties.

Dankzij de rijkdom aan water, de gematigde winters en strategische ligging op de Oost- Atlantische trekroute is Nederland hét watervogelland van Europa. Miljoenen watervogels overwinteren bij ons of trekken hierlangs.

Hoewel de Noordzeekust, Waddenzee, IJsselmeer en Deltagebied bescherming genieten in het kader van de Europese Vogelrichtlijn, vinden er ontwikkelingen plaats die negatieve gevolgen (kunnen) hebben voor vogels.

Sovon brengt al meer dan 40 jaar de ontwikkelingen in aantal en verspreiding in kaart van alle wilde vogelsoorten in ons land. De gegevens worden verzameld door ruim 9000 vrijwillig en goed opgeleide veldmedewerkers.

Dankzij het uitgebreide netwerk waarnemers en een goede samenwerking met verschillende andere instituten en organisaties zijn we in staat voor de meeste in Nederland voorkomende vogelsoorten uitspraken te doen over jaarlijkse veranderingen in aantallen en verspreiding. De resultaten van de tellingen die Sovon organiseert vormen een basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land en worden inmiddels voor een breed aantal toepassingen gebruikt.

Sovon houdt een vinger aan de pols, niet alleen door vogeltellingen, maar ook door het uitvoeren van nader onderzoek. Kijk voor de verschillende aspecten zoals “Tellen”, “Thema’s”, “Methoden en Technieken” op de Sovon Website

https://www.sovon.nl/nl/vogelonderzoek

Bron : Sovon