Vogelvlucht klimaatrecht

 ontwikkeling internationaal

  • 1979- Eerste Wereld Klimaatconferentie, georganiseerd door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

  • 1988- Oprichting Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC).

  • 1990- Eerste IPCC evaluatieverslag ontwikkeling van wetenschappelijke kennis over klimaatverandering en de risico’s daarvan.

  • 1992- Aannemen Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering aangenomen, in werking in 1994.

  • 1997- Derde Conference of the Parties van het Raamverdrag (COP) in Kyoto voor het eerst juridisch bindende emissiereductiedoelstellingen vastgesteld.

  • 2005- Inwerkingstelling Kyoto protocol met verbintenisperiode van 2008- 2012, doel: gemiddelde emissiereductie van 5 procent ten opzichte van niveau 1990.