Steenuil project

Deze kaart geeft een idee hoe de steenuilen elkaar kunnen vinden op plaatsen door ons voorzien. Via de rapportage over steenuilen-populaties bij de provincie is er geld vrijgemaakt voor het stimuleren van erf inrichting. Naast inrichting van biotoop wordt de steenuil geholpen met nestkasten.

Deze nestkasten worden door ons geplaatst.

Door geschikte biotopen op realistische afstanden van elkaar aan te kleden met een mooie nestkast hopen we dat steenuilen een goede plaats kunnen vinden om tot broeden te komen.

We danken alle eigenaren voor de medewerking bij het tot stand komen van ons doel.