Euro Birdwatch op zaterdag 2 oktober

Breskens Telpost vanmorgen 2 oktober 2021

Bij het ochtend gloren klimmen ze met vaste tred naar de kruin van de dijk. Gehuld in bedekte kleuren genieten ze onder het aanlichten van de heldere hemel van het uitzicht over de Westerschelde. We zijn op een magische plek voor  vogels en vogelaars: de Telpost bij Breskens, het gaat beginnen. In de kille stilte zijn de vogels in aantocht, soms laag over het water; dan weer in grote getalen hoog in de lucht.  Er worden soorten geïdentificeerd en geteld, beelden worden gecontroleerd en gecorrigeerd door deskundige vogelaars. Kijkers en telescopen zwenken naar het aanstormend geweld, de trek is al dagen bezig, de telling van 2 oktober 2021 is begonnen.

De camera doet “klikker-de-klik” en legt de passie van deze mensen op voortreffelijke manier vast. Ook hij is een vaste waarde op dit event sinds jaren; Peter Verdurmen. We kennen zijn karakteristieke foto’s van de mens achter de passie, het is de gave van een verbeeldend oog.

De soorten worden geteld met handtellers als enkeling of groepjes van 10, 20, 50, 100 afhankelijk van de soort en het vluchtbeeld. Voor ze in beeld zijn horen de geoefende oren van mensen de contact roepjes van vogels in de vlucht.  Alle zichtpunten in elke windrichting worden bewaakt  door specialisten. Aantallen en soorten die worden geroepen worden nauwgezet genoteerd door Piet en Luciën, samen meer dan 60 jaar ervaring met vogeltelling.

23 Aalscholver overtrekkend 20 terplaatse, 8 Bergeend overtrekkend, 9 Boertjes, 2 Boomleeuwerik, 12 Putters, 1 blauwe Reiger Terplaatse, 2 Oeverpiepers, Pimpelmees tp, 2 Boompiepers, 10 Rietgors, 3 Scholeksters, Roodborst, 3 Bontbekplevier,  97 lepelaars, 6 Scholeksters, 1295 Brandganzen tp, 3 Sijsjes,  Sperwer, 19 Futen, 1324 Spreeuwen, Sperwer, 2 Goudplevier, 4 Gaai, Steenloper tp, 30 Grote Canada Ganzen, 2 Torenvalk tp, 4 Gele Kwikstaart, Turkse tortel, , 1 Tapuit tp, 450 Graspiepers, 3 Vink tp, 2 Torenvalk, Groene Specht tp, 3 Visdief, 15 Watersnippen,  8oo Graspiepers,  35 Grauwe Ganzen, 6 wilde eend tp, 3 Groenling overvliegend, Winter koning tp, Tjiftjaf tp, 1  Groenpootruiter,  6Heggemus,  5  Grote Stern, 7 Wintertaling, 3 Grote Mantel tp, 63 Witte Kwikstaart,             1 Grote Zilverreiger,  1 Witte Kwikstaart tp, vluchtje geloste postduiven gaan naar Noord oost dus die tellen we weer niet. 2 Jan van Gent laag over het water, 107 Houtduiven,         8 Wulpen, 2 Kauwen en      3 kemphanen.

“Hier gaan we over de grens van het vorige jaar zie je dat en daar… hé, daar ontbreekt een soort” hoor ik ze zeggen. Het zijn no nonsens boys, geen flauwekul en super precies, het zijn de hoekstenen van onze vogelwerkgroep ’t Duumpje. Het tellen gaat door jongens, 900 Zilvermeeuw tp bij de Vuurtoren, Zwartkop, 3x Kleine Mantel,  Koolmees tp,  1 Wulp en 3 Watersnip tp, 668 Graspiepers,    1 Kokmeeuw, 5 Zwarte kraai tp, 1 Zwartkopmeeuw, 2 Bruinvissen voor op het randje..

Verder zijn er ook de stille werkers, integer en loyaal aan de natuur, zij zijn de vinger aan de pols in het buitengebied. Mensen die bij weer en ontij de natuurbescherming ten uitvoer brengen. Johnny kennen we van zijn natuurfotografie en Eveline van de drone beelden bij het inventariseren van roofvogels. Ze werken samen met de provinciaal opgerichte Roofvogelgroep Zeeland en zijn vandaag ons spiedende oog en oor voor de laag vliegende Sperwer. Het is een  fijn koppel, die alles opzij zetten voor het welzijn van vogels en natuur, en ook nog prominent aanwezig is om boeren te ondersteunen bij het oogsten van de tarwe. Dit om Kiekendieven en hun broedsucces te borgen.

Het is vandaag een gezellig samenzijn waar de verhalen soms sterker zijn dan de koffie. Men kent elkaar al jaren en niets wordt gemaskeerd maar uitgesproken. Ervaring en feiten gedeeld, opgetekend met een wetenschappelijke doel , trends van populaties statistisch bestuderen. Afwijkende waarnemingen moeten worden onderbouwd met foto- en geluidmateriaal voorzien van GPS-locatie, datum en waarnemer competentie.  Nee dit zijn geen lui die zich iets laten aanleunen.

Van heinde en ver komen ook de mensen , die geïnteresseerd zijn in vogeltrek, nestors en nieuwkomers. Soms kun je stiekem een hele boel opsteken van elkaar, technieken en inzichten zijn voortdurend in ontwikkeling. We helpen elkaar met raad en daad om iets moois van deze dag te maken. Vriendschappen op nieuw bevestigd of uitgebreid.  Steeds meer vriendinnen en vogelspotsters tussen het van oudsher mannenclubje. We danken de tellers van vandaag voor hun bijdrage, Jan Klomp, Marcel Capello, Eric Martijn, John du Burck, Jaap Poortvliet, Eveline ‘D hoore, Luciën Boerjan, Wouter Baplu, Piet du Burck, Jan Spinnewijn, Lies van der Burg, Eddy Blomme, Martine Matthijs, Ria Buijze,  Huub Buysse (verhaal)

De foto’s van Peter, de ge-orderdende gegevens natuurlijk van Piet zoals in de email aangeleverd: “Deze morgen onder redelijk goede weersomstandigheden werd de Euro-Birdwatch trekvogeltelling uitgevoerd met 15 tellers/tel-sters, een goede opkomst”.  www.trektellen.nl  (Telpost Breskens) en Omroep Zeeland met onderstaande in je link.

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/130251/Trekvogels-tellen-in-Breskens-Je-hoort-ze-voordat-je-ze-ziet

 

Resultaat 2 oktober 2021:          Totaal  exemplaren 6327

                                                            Totaal  soorten 68