VWG-overleg

12-sept-2022       Nota toekomst tellingen Vogelwerkgroep ‘t Duumpje

13-sept-2022       Verslag VWG Duumpje vergadering

25-okt-2022       Volgende vergadering 19.30u