Afspraken Klimaatakkoord voortvarender nakomen.

Het motregent terwijl we door de Utrechtse bossen stampen en over glibberige paden manoeuvreren. Van Essen geniet er juist van: “Een wandeltocht als deze vergroot de zichtbaarheid van de klimaatopgave, de grootste opgave waar we op dit moment voor staan. Het versterkt ook het gevoel van urgentie en betrokkenheid bij iedereen. En het is natuurlijk ook gewoon leuk om een hele dag te wandelen!” Hij is een van de weinige bestuurders die daadwerkelijk de hele dag meelopen. “Ik wil wat er voor mij persoonlijk mogelijk is en wat er binnen de mogelijkheden van mijn functie ligt inzetten voor de aanpak voor klimaatverandering.” Dit is ook niet Van Essens eerste klimaattocht dit jaar. Al pratend wijst hij op de voeten van de wandelaar voor hem. “Ik zie daar ook sokken van Cycling 4 Climate, dat was 370 km fietsen. Maar om eerlijk te zijn heb ik er maar 70 van gedaan, hoor.” Lachend: “Buiten de provinciegrenzen wordt het toch wat spannend!”

Maar Van Essen kijkt in het geval van klimaatverandering wel degelijk verder dan de provinciegrenzen. Het is een wereldwijd probleem, stelt hij, “dit moeten we wereldwijd, met alle landen en alle inwoners, gaan oplossen.” En juist Nederland is bij uitstek een land dat hierin voorop moet gaan lopen, een instelling die Van Essen ook doorvoert in zijn persoonlijk leven: “We hebben zonnepanelen op het dak, de auto weggedaan en in plaats daarvan een elektrische deelauto, we eten zo min mogelijk vlees. Maar uiteindelijk kan ik in mijn functie als provinciebestuurder het meeste impact maken, door op beleidsniveau te zorgen dat de technische mogelijkheden voor iedereen toegankelijk worden, duurzaam gedrag te stimuleren en te zorgen dat dit alles vanzelfsprekend wordt.”

Technische mogelijkheden, die zijn er voldoende, vindt Van Essen. Het komt nu aan op ambities nakomen: “Een hoop landen hebben hun doelstellingen voor CO2-reductie ook al verhoogd, dat gaat in Nederland hopelijk ook gebeuren. Maar het belangrijkste is nu hoe we het gaan realiseren: de horizon staat blauw van de punten die we erop blijven plaatsen, maar het moet nu gaan om de weg ernaartoe en de maatregelen die we moeten nemen.”

De RES en de Transitievisie Warmte

Het motto van de Climate Miles is let’s accelerate, en versnellen past ook zeker in het plan van Van Essen. “Iedereen moet versnellen, ook de provincie en gemeenten. De eerste stap daarin is dat we de gemaakte afspraken gaan nakomen.” Een voorbeeld hiervan zijn de RES’en (Regionale Energiestrategie), waar onder andere gemeenten, de provincie, waterschappen en netbeheerders bij betrokken zijn. Het komende jaar moeten de plannen hiervoor nog concreter worden gemaakt: “Daar zal ik ook vanuit de provincie onze bijdrage aan leveren en ik zal partners aanspreken als ik vind dat er onvoldoende gebeurt. Maar ik heb er wel alle vertrouwen in dat we dat met elkaar gaan doen.”

Voor het einde van dit jaar moet ook de Transitievisie Warmte worden ingediend. Veel gemeenten zijn daar nu druk mee bezig en de provincie helpt daarbij: “We hebben een inventarisatie gemaakt hoe de gemeenten dat aanpakken. Je ziet daar best wel verschil in, de een is verder dan de ander. Door een overzicht te maken helpen we gemeenten beter in beeld te krijgen waar ze zelf staan, om ook goede voorbeelden van andere gemeenten daarin te kunnen benutten. We hebben onderzoek gedaan naar collectieve bronnen zoals aquathermie of geothermie – dat is soms voor een individuele gemeente wat complex of te omvangrijk om allemaal op gemeentelijke schaal te doen.”

Moeten sommige gemeenten dan nog aangespoord worden om ambitieuzer te zijn in hun klimaatbeleid? Volgens Van Essen wel, maar daar zit altijd een goede reden achter: “Het zit ’m vaak in ambtelijke capaciteiten, bijvoorbeeld kleine gemeenten met een kleine groep ambtenaren die een enorme hoeveelheid werk moet verzetten – we proberen daar ook een helpende hand te bieden. Je ziet natuurlijk wel soms verschil in ambitieniveaus tussen gemeenten.” De beschikbare menskracht en expertise zijn niet alleen struikelblokken binnen de gemeenten, maar in de gehele verduurzamingssector. “In de uitvoering wordt het ook een grote uitdaging,” stelt Van Essen. “Er moeten genoeg mensen zijn die goed kunnen isoleren, warmtepompen aansluiten, weten van elektrotechniek, ga zo maar door. Als provincie zijn we daar ook mee bezig. Eerst heette dat de Human Capital Agenda, nu de Utrechtse Talenten Alliantie – dat is een wat toegankelijkere term. Die alliantie is erop gericht ervoor te zorgen dat er genoeg mensen worden opgeleid voor de energietransitie. Bijvoorbeeld door stageplekken te creëren, starters op te leiden of mensen om te scholen.”

Bron Klimaat web : Lees verder

https://klimaatweb.nl/nieuws/huib-van-essen-het-rijk-moet-afspraken-klimaatakkoord-voortvarender-nakomen/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Klimaatweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2023-11-2021