De grootste misvatting

Geef richting, maak ruimte: “De grootste misvatting is het idee dat Nederland ‘af’ is”

Het is niet de eerste keer dat Nederland voor grote ruimtelijke opgaven staat. Echter, in vergelijking met het verleden zijn er behoorlijk wat uitdagingen bijgekomen. Naast het woningtekort spelen vandaag de dag ook transitieopgaven zoals de energietransitie en de overgang naar kringlooplandbouw. In het vandaag uitgekomen advies ‘Geef richting, maakt ruimte!’ benadrukt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dat urgente ruimtelijke problemen niet kunnen worden opgelost als zowel het beleid, maar ook zeker de proceskant (governance) van ruimtelijke ordening niet worden aangepakt. Wij spraken hierover met Jantine Kriens, lid van de Rli en voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid, voorheen algemeen directeur van de VNG en wethouder te Rotterdam. Projectleider Lianne van Duinen is ook aanwezig en vult aan.

Lees verder op https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/geef-richting-maak-ruimte-de-grootste-misvatting-is-het-idee-dat-nederland-af-is/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Omgevingsweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2024-11-2021

Bron: Omgevingsweb