Slaapplaatstelling ganzen

Slaapplaatstelling ganzen vanaf de dijk bij Nummer een.

Op zaterdag 22 januari 2022 gaat de Vogelwerkgroep van ’t Duumpje weer op pad voor de jaarlijkse slaapplaatstelling van ganzen. Rond 07.30 uur verzamelen we bij het gemaal van Nummer een. Wilt u ook eens zo’n telling van nabij meemaken dan bent u van harte welkom. Een verrekijker, en warme kleding aanbevolen.
Het is altijd weer een spectaculair gezicht wanneer de ganzen in grote groepen hun slaapplaats vanaf de “Hooge platen” verlaten op zoek naar hun foerageergebieden in de achterliggende polders. De meeste ganzen vliegen uit tussen een half uur vóór en een half uur na zonsopkomst. Omdat wij de slaapplaats niet goed kunnen overzien, tellen we zekerheidshalve door tot minstens een uur na zonsopgang. Ganzen slapen het liefst gezamenlijk op  rustig en open water of op een eiland. Als je als gans in een grote groep zit, ben je veiliger. De kans dat een roofvijand tijdig wordt opgemerkt is namelijk veel groter. Een andere reden is dat er op slaapplaatsen informatie kan worden uitgewisseld over goede foerageergebieden. Vanaf een slaapplaats kun je gemakkelijk fitte soortgenoten volgen die goede voedselplekken weten te vinden. Bij strenge vorst kan het ook nog eens voordelig zijn om dicht naast elkaar te slapen. Brandganzen kunnen dan bijvoorbeeld heel compacte groepen vormen. Zodoende blijven de meeste vogels uit de wind en treedt er minder warmteverlies op.
Wanneer je reeds enige ervaring hiermee hebt, hoor je direct al het geluid van de verschillende ganzensoorten; het hoge gejank van de Kolgans, het rauwe geluid van de Grauwe Gans en het beschaafde gegak van de Brandgans. Ook is het vliegpatroon van de verschillende ganzensoorten hierbij kenmerkend.
Deze slaapplaatstellingen voor het slaapplaatsenproject van Sovon levert een goed beeld op van de aantallen en verspreiding. Ganzen staan volop in de belangstelling, mede door problemen die ontstaan door de groeiende aantallen. Sovon vindt het belangrijk dat feiten en kennis de basis vormen voor discussies en beleid. Met landelijke telgegevens, kennis van zaken en gerichte onderzoeksprojecten draagt Sovon bij aan de onderbouwing van een verantwoord ganzenbeleid in Nederland.

Auteur : Piet du Burck