Excursieprogramma plantenwerkgroep 2022

Plantenwerkgroep (PWG) ’t Duumpje

De plantenwerkgroep organiseert ieder groeiseizoen 8 excursies. Deelname aan deze excursies is gratis en voor iedereen die het leuk vindt en interesse heeft in de wereld van wilde planten toegankelijk. Enige kennis van de wilde flora is prima, maar niet noodzakelijk.

De meeste excursies worden georganiseerd op donderdagvond, vanaf half mei tot eind augustus, en starten om 19:30 uur. Een enkele excursie heeft plaats op zaterdagmiddag en start om 13:00 uur.

Bij de excursies wordt een gebied geïnventariseerd of een zogenaamd kilometerhok. Dat laatste is een hok van 1 x 1 kilometer zoals die op een topografische kaart zijn aangeduid. De verspreidingskaarten voor planten in Nederland zijn gebaseerd op het voorkomen in deze kilometerhokken. Wordt een plant gevonden in een kilometerhok dan verschijnt daarna een waarnemersstip op de kaart voor het desbetreffende kilometerhok.

Tijdens de excursie wordt een zogenaamde streeplijst ingevuld. Op deze lijst staan nagenoeg alle in Nederland voorkomende plantensoorten. Bij de vondst van iedere nieuwe soort wordt voor de naam van de plant een streepje gezet (vandaar de naam streeplijst) om aan te geven dat de soort voorkomt. Voor bijzondere en zeldzame planten wordt nog een code toegevoegd die aangeeft hoe talrijk de soort is. Tegenwoordig is de papieren streeplijst vervangen door een digitale streeplijst.

De streeplijsten worden na afloop van de excursie gecontroleerd op eventuele fouten en daarna opgestuurd. De waarneming belanden vervolgens in een grote landelijke database en daarmee dragen onze waarnemingen bij aan een beter verspreidingsbeeld van wilde planten in Nederland.

Voor vragen of nadere informatie:

Awie de Zwart

E-mail: azwart01@hetnet.nl

Tel: 06 51589488

 

Excursieprogramma PWG ’t Duumpje 2023

Do 11 mei          Bos Nummer Een SBB, KM hok 030-378

19:30 uur            “Jong” bos op voormalige schorrengrond. In de begin jaren zestig was dit nog een buitendijks schorrengebied. Na het doortrekken van de zeedijk ontstond er een poldertje dat met bos is ingeplant.

Start:                    Parkeerplaats aan het Mager Eind bij het gemaal. Vanaf Breskens rij Nummer Een binnen en sla net voor de eerste huizen aan de linkerkant linksaf en rij door tot T splitsing. Parkeer hier rechts op de parkeerstrook.

Zat 20 mei          Het Nieuwe Strepen,KM-hok 042-367

13:00 uur            Dit jaar geen hokken voor het Nieuwe Strepen in West Zeeuws-Vlaanderen. Wel twee hokken ten oosten van Philippine. Dit hok is het eerste hok oostelijk van Philippine en bestaat uit wegbermen, dijken, sloten en akkerland.

Start:                   Afgewerkt

Do 25 mei          Eede Noord, KM-hok 019-364

19:30 uur            Een hok met daarin het industrieterrein van Eede.

Start:                   Parkeerplaats tegenover Climanova aan de Nijverheidsweg. Vanaf rondweg Aardenburg rij richting Eede. Sla bij de rotonde net voor het OK tankstation rechtsaf de Dopersweg in. Ga aan het eind van de weg naar links de Oude Eedeweg op. Sla na ongeveer 300 m (bij Climanova) rechtsaf en parkeer meteen links.

Do 8 juni             Groedse duintjes Oost HZL, KM-hok 022-380

19:30 uur            Sinds een paar jaar is het beheer in de Groedse duintjes (eigendom Waterschap) door ’t Duumpje over gegaan naar Het Zeeuwse Landschap. Sindsdien hebben er een paar ingrepen plaatsgevonden. Zo is in het westelijke dijktalud dat volledig met struiken was overwoekerd opnieuw kaal gemaakt. Ook in het oostelijke deel zijn struiken van het zuidtalud verwijderd en is een deel van het ondoordringbare braamstruweel opnieuw open gemaakt waardoor de koeien weer rond kunnen lopen.

Start:                   Parkeren op de parking in het midden van het gebied, recht tegen over de hoofdingang van camping Groede.

Do 22 juni          Groedse duintjes Oost HZL, KM-hok 022-380

19:30 uur            Deze keer bezoeken we een ander deelgebiedje. Kan het dijktalud, zeggemoeras of duinvegetatie zijn.

Start:                    Parkeren op de parking in het midden van het gebied, recht tegen over de hoofdingang van camping Groede.

Do 6 juli              Ossenwei HZL, KM-hok 019-373/020-373

19:30 uur            Klein natuurgebiedje aan de voet van de Oude Zeedijk met een grote waterplas, vochtige oeverzones en grazige hogere gronden met doornen hagen.

Start:                    Vanaf Oostbrug neem de weg Oostburg – Zuidzande en ga na 1,2 km links af de onverharde Oude Zeedijk (met lindebomen en knotwilgen) op. Na ongeveer 1,25 km en de grote bocht met een paar hoge opgaande Marilandicapopulieren parkeren in de berm van de daarop volgende bocht. Ingang van Ossenwei bevindt zich enkele tientallen meters terug beneden aan de dijk bij parkeerplaats en picknickbankje.

Zat 22 juli           Het Nieuwe Strepen KM-hok 043-366

13:00 uur            Dit jaar geen hokken voor het Nieuwe Strepen in West Zeeuws-Vlaanderen. Wel twee hokken ten oosten van Philippine. Dit hok is het tweede hok oostelijk van Philippine en bestaat net als de eerste uit wegbermen, dijken, sloten en akkerland.

Start:                    Nog nader in te vullen.

Do 27 juli            Eede Noord (Rijksweg), KM hok 019-364

19:30 uur            Deze keer concentreren we ons op de bermen en sloten langs de Rijksweg.

Start:                    Parkeren in de berm aan de oostzijde van de doorgaande weg. Vanaf Aardenburg richting Eede, neem op de eerste ovale rotonde (bij benzinestation) de derde afslag (links) en parkeer hier iets verderop in de berm (let op dat verkeer kan passeren).

FLORON-kamp West Zeeuws-Vlaanderen

25 – 26 – 27 augustus 2023

Opgave via Justus van den Berg, e-mail: justusvandenberg@kpnplanet.nl