Excursieprogramma plantenwerkgroep 2022

Plantenwerkgroep (PWG) ’t Duumpje

De plantenwerkgroep organiseert ieder groeiseizoen 8 excursies. Deelname aan deze excursies is gratis en voor iedereen die het leuk vindt en interesse heeft in de wereld van wilde planten toegankelijk. Enige kennis van de wilde flora is prima, maar niet noodzakelijk.

De meeste excursies worden georganiseerd op donderdagvond, vanaf half mei tot eind augustus, en starten om 19:30 uur. Een enkele excursie heeft plaats op zaterdagmiddag en start om 13:00 uur.

Bij de excursies wordt een gebied geïnventariseerd of een zogenaamd kilometerhok. Dat laatste is een hok van 1 x 1 kilometer zoals die op een topografische kaart zijn aangeduid. De verspreidingskaarten voor planten in Nederland zijn gebaseerd op het voorkomen in deze kilometerhokken. Wordt een plant gevonden in een kilometerhok dan verschijnt daarna een waarnemersstip op de kaart voor het desbetreffende kilometerhok.

Tijdens de excursie wordt een zogenaamde streeplijst ingevuld. Op deze lijst staan nagenoeg alle in Nederland voorkomende plantensoorten. Bij de vondst van iedere nieuwe soort wordt voor de naam van de plant een streepje gezet (vandaar de naam streeplijst) om aan te geven dat de soort voorkomt. Voor bijzondere en zeldzame planten wordt nog een code toegevoegd die aangeeft hoe talrijk de soort is. Tegenwoordig is de papieren streeplijst vervangen door een digitale streeplijst.

De streeplijsten worden na afloop van de excursie gecontroleerd op eventuele fouten en daarna opgestuurd. De waarneming belanden vervolgens in een grote landelijke database en daarmee dragen onze waarnemingen bij aan een beter verspreidingsbeeld van wilde planten in Nederland.

Voor vragen of nadere informatie:

Awie de Zwart

E-mail: azwart01@hetnet.nl

Tel: 06 51589488

 

Excursieprogramma PWG ’t Duumpje 2022

 

Do 12 mei          Fort Berchem HZL, KM hok 015-374       

19:30 uur            Klein natuurgebiedje met een hersteld fort uit de Tachtigjarige Oorlog, een veste en twee drinkputjes.

Start:                   Kleine parkeerplaats bij het informatiepaneel aan de Oude Zeedijk ten westen van Terhofstede. Neem vanaf de Provinciale weg bij de Zwinbrug de (scherpe) afslag naar de Kanaalweg en volg deze en ga na een kleine 2 km rechtsaf (Oude Zeedijk) en na ongeveer 150 m ben je op de plek.

 

Do 19 mei           Breskens, bebouwde kom noordwest, KM hok 027-380

19:30 uur            Zoeken naar stadsflora in bebouwd gebied.

Start:                   Parkeerplaats langs de Promenade ter hoogte van strandtent Breskens aan Zee (Promenade 2, 4511 RB Breskens).

 

Zat 28 mei          Het Nieuwe Strepen, KM hok 027-373

13:00 uur            We strepen zoveel mogelijk soorten in het agrarisch KM hok. Het zal een beetje improviseren zijn omdat een groot deel van het hok buiten de openbare wegen liggen.

Start:                    Op het kruispunt van Steenhovensedijk, Nozemansweg en Oranjedijk.

 

Do 2 juni             Breskens, haven, KM hok 028-380

19:30 uur            Kilometerhok met veel bestrating (Mosbloempje?) en stenen glooiing met zilte soorten.

Start:                   Parkeerplaats bij de Yacht Club Breskens (Oosthavendam 1, 4511 AZ Breskens)

 

Do 16 juni          Klein Brabant, Liniedijk (HZL), KM hok 025-370

19:30 uur            Kleinschalig droog en vochtig hooiland op restant liniedijk uit de Tachtigjarige Oorlog.

Start:                    Bij de dam naar het gebiedje. Vanaf de Philipsweg neem afslag Klein Brabant en na 1 km linksaf de Liniedijk op en na 600 m ben je er (bij het gebiedsbordje van het Zeeuwse Landschap).

 

Do 30 juni          Noordmansweg (HZL), KM hok 017-374

19:30 uur            Klein weidegebiedje met een drietal drinkputten en struweel.

Start:                   Op het punt waar Terhofstededijk overgaat in de Noordmansweg. Neem vanaf “Potjes” de Provinciale weg richting Sluis en ga na een kleine 2 km rechtsaf de Terhofstededijk op. Verzamelpunt na iets minder dan 1 kilometer in de bocht bij het bankje op onverharde dijk met knotbomen.

 

Do 14 juli            Buitenzijde zeedijk Dijkeputten, KM hok 037-376

19:30 uur            Zeewaartse glooiing met zoete (hoog) en zilte vegetatie (laag).

Start:                    Parkeerstrook ter hoogte van uitlaat polderwater naar zee aan het einde van de Plaskreek. Net iets boven Dijkeputten 18, 4513 KA Hoofdplaat bij trapovergang dijk.

 

Do 28 juli            Breskens duin, KM hok 027-380

19:30 uur            Stukje duin aan het strand met o.a. Blauwe zeedistel.

Start                     Parkeerplaats ten oosten van terminal veerboot Breskens-Vlissingen.

 

Do 25 aug        Afsluitend etentje bij werkgroeplid Michel van Adrichem aan de Zeeweg 9, 4503 PC Groede. Nadere info volgt.