Excursieprogramma plantenwerkgroep 2021

Dit jaar staan er 10 eigen excursies op het programma en op 5 mei is er een gezamenlijke excursie met de collega’s van de Steltkluut.

Stadsflora.
De komende 5 jaar zal door FLORON Zeeland de stadsflora onder de loep genomen worden. Alle plantenwerkgroepen uit de provincie zullen de flora in het stedelijk gebied onder de loep nemen. In ons gebied zullen we de 5 grootste plaatsen bezoeken om deze volledig floristisch te onderzoeken in het kader van de stadsflora. Deze bijzondere flora is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan en heeft een heel eigen karakter. Bovendien is het onderhevig aan grote veranderingen. Een interessant onderzoeksgebied dus. Dit jaar staat onze oudste stad op het programma: Aardenburg. Om een goed beeld te krijgen zullen we hier een paar keer dit seizoen terug keren. De komende 4 jaar zullen Breskens, Oostburg, Sluis en IJzendijke volgen.

Zaterdagexcursies.
Een paar excursies vinden plaats op zaterdag en starten om 10.00 uur. In principe duren deze excursies tot ongeveer 16.00 uur, maar het is prima mogelijk om maar een deel van de dag mee te gaan. Kom je na 10.00 uur en wil je weten waar we op dat moment zijn dan kun je mij mobiel bellen (06-51589488).

Programma 2021:

Do 8 juli              Oostburg, bebouwde kom nieuwbouwwijk (KM-hok 023-372).

19:30 u                Parkeerplaats bij de schuur van het Zeeuwse Landschap (Philipsweg 9a).

Vandaar uit lopen we naar een stukje nieuwbouwwijk om te inventariseren. Dit is onderdeel van onze planning om ieder jaar een stad/dorp in de gemeente Sluis te inventariseren. Dit jaar is dat Oostburg.

Do 15 juli            Olieschans, Aardenburg (KM-hok 019-367 en deels 018-367).

19:30 u                Parkeren in de berm van de parallelweg langs de weg Draaibrug-                                               Aardenburg.

We inventariseren een volledig opnieuw opgeworpen fort met veste uit de Tachtigjarige Oorlog. Het is een replica van het originele fort dat destijds na de oorlog is geslecht.

Do 29 juli            Nummer Een, zeedijkflora (KM-hok 030-378).

19:30 u                Parkeerplaats bij het gemaal aan het Mager Eind. Rij vanaf Breskens naar                               Nummer Een en neem in het gehucht de eerste weg naar links (Weg naar                                 het gemaal) en ga aan het einde naar rechts en parkeer hier op de                                               parkeerplaats.

We gaan buitendijks het kleine duintje en een stukje van de zeedijkglooiing bekijken.

Do 5 aug             Karreveldjes bij Waterdunen (KM-hok 025-381).

19:30 u                Parkeren op de parkeerplaats aan de Slikkenburgseweg. Dit is ter hoogte                                  van de T-splitsing met de Nieuwesluisweg ten oosten van het gehucht het                               Zandertje.

De karreveldjes zijn smalle perceeltjes gescheiden door een kleine greppel. De milieuomstandigheden zijn hier zout en ook de vegetatie bestaat daarom grotendeels uit zilte soorten.

Do 19 aug           Oostburg, bebouwde kom (KM-hok 022-372).

19:30 u                Parkeerplaats bij de HEMA (Mr P.C. Meester Hennequinstraat 11).

We gaan dit deel van Oostburg bekijken op de aanwezigheid van stadsflora.

 

Awie de Zwart