Natuurherstel – Belofte en Doel

Tijdlijn in onderstaand rapport vertelt wat we allemaal doen. De afgelopen 150 jaar is er wet- en regelgeving doorgevoerd, zijn maatregelen genomen en zijn initiatieven ontplooid om natuur te beschermen, bedreigingen weg te nemen, ruimte te geven aan natuur,
aangetaste gebieden te herstellen, verschillende van deze middelen tot natuurherstel te combineren in een breed programma.  Wat blijft: Willen we het en is wel echt nodig?

U leest de boodschap in het “Living Planet Report Nederland”.

Omslag Living Planet Report: kiezen voor natuurherstel

Hoe mooi zou het zijn als toekomstige generaties kunnen genieten van een Nederlands landschap dat leeft, bloeit en zoemt en dat elk kind het geluid van de veldleeuwerik ooit heeft gehoord. De boodschap die echter doorklinkt bij het lezen van dit rapport is dat het niet goed gaat met natuur in Nederland. We staan flink in het rood en wij zijn dan ook de oorzaak door de keuzes die we maken.

Sommige belangrijke leefgebieden voor dieren en planten staan zelfs op instorten als we niets doen. De landbouw drukt onverminderd op ons natuurlijk kapitaal. Te veel mest, gifstoffen, bodemberoering en waterpeilverlagingen tasten onze natuur binnen en buiten beschermde gebieden aan. Als we het tij willen keren, en ook in de toekomst een landschap willen dat bruist van het leven, dan moet deze sector in ieder geval meedoen.

Lees verder : https://pub.sovon.nl/pub/publicatie/21313

 

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.