Ga stemmen op 15 maart 2023

Stemmen is een signaal afgeven, mogelijk zelfs helpen om natuur te herstellen.  Kijk in bijgevoegde links en bepaal jouw keuze.

Mag ik ook op jouw rekenen?

Er komen grote opgaven op Zeeland af. Opgaven die landelijk of wereldwijd spelen en die ook effect hebben op ons Zeeuwse landschap en onze natuur. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek, biodiversiteit, waterkwaliteit, beschikbaarheid van zoet water, landschapskwaliteit, klimaatbestendigheid en waterveiligheid. Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen moeten in de komende jaren op al deze thema’s belangrijke keuzes maken.

Als je deze thema’s belangrijk vindt….praat dan mee.

Delta Wateren, Klimaat & Energie, Natuur & Stikstof, Landbouw & Visserij, Polderwater en Gezonde samenleving.

Bij de verkiezingen op 15 maart 2023 kan je daarop invloed uitoefenen. Lees verder in onderstaande informatie.

https://zmf.nl/wp-content/uploads/sites/10/2022/07/Natuur-milieu-menukaart-DEF.pdf

https://www.hetzeeuwselandschap.nl/actueel/de-komende-verkiezingen-doen-ertoe

https://s.regiogroei.cloud/omroepZeeland/Publicatie-kandidatenlijsten-website-8-februari-2023.pdf

https://scheldestromen.nl/sites/scheldestromen.nl/files/Proces%20verbaal_0.pdf

https://waternatuurlijk.nl/media/scheldestromen/verkiezingsprogramma.pdf

https://waternatuurlijk.nl/scheldestromen/over-ons/kandidaten-15-maart-2023

 

 

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.