Aankondiging steenuil onderzoek 2023

De Steenuil - Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Geachte heer/mevrouw, hierbij het verzoek om binnen de Politie korpsen in Zeeuws-Vlaanderen (Hulst, Terneuzen en Oostburg) onderstaand bericht onder de aandacht te brengen. ———————————————————————————————————————————— Aankondiging steenuiltelling Zeeuws-Vlaanderen 2023 De natuurbeschermingsverenigingen ’t Duumpje en de Steltkluut tellen om de 4 jaar steenuilen in Zeeuws-Vlaanderen. In 2019 zijn de steenuilen voor het laatst geteld. Zeeuws-Vlaanderen is één van de bolwerken in Nederland waar de steenuil nog in redelijk aantal voorkomt. Uit de laatste telling in 2019 is gebleken dat in Zeeuws-Vlaanderen nog zo’n kleine 300 broedparen gevestigd zijn. Dit is een forse afname ten opzichte van de periode daarvoor. Door regelmatig de steenuilen te tellen krijgen we een goed beeld van het aantal steenuilen dat in Zeeuws-Vlaanderen gevestigd is en kunnen we gerichte maatregelen treffen op de locaties waar we een afname constateren. Komend voorjaar zal het onderzoek voor de zesde maal uitgevoerd worden. Het doel van het onderzoek is om een goed beeld te krijgen van de verspreiding van de steenuil en na te gaan of de populatie stabiel is. De resultaten van dit onderzoek worden o.a. gebruikt om de steenuil nog beter te kunnen beschermen en een afname voor te zijn. De steenuiltelling wordt uitgevoerd door ca. 25 vrijwilligers van de natuurbeschermingsverenigingen ’t Duumpje en de Steltkluut. De telling vindt plaats van begin februari t/m half april. De telling wordt uitgevoerd door middel van het afspelen van de lokroep van de steenuil op locaties waar steenuilen kunnen voorkomen. Omdat de steenuil een nachtvogel is vinden de tellingen plaats in het donker omdat de steenuil dan actief is. De meeste steenuilen komen voor in het buitengebied in de buurt van boerderijen, oude fruitboomgaarden en knotbomen. De meeste tellers verplaatsen zich met een auto. Op geschikte locaties wordt de roep van de steenuil afgespeeld. Dit kan midden in de polder zijn maar ook in de nabijheid van boerenerven of woningen. Het geluid dat hierbij vrijkomt kan aanzienlijk zijn waar honden maar ook mensen op kunnen reageren. Mocht u in de periode februari t/m april personen in stilstaande auto’s of personen te voet of met de fiets op of langs de polderwegen zien staan en gelijktijdig het geluid van de steenuil horen dan zijn hier wellicht vrijwilligers op zoek naar steenuilen. Ga gerust een praatje maken met de vrijwilligers. Zij zijn bereid uw vragen te beantwoorden en toe te lichten waar ze mee bezig zijn. Namens de natuurbeschermingsverenigingen ’t Duumpje en de Steltkluut vragen wij uw begrip voor dit onderzoek. Mocht u nog nadere informatie wensen over de steenuiltelling of een melding willen doen van een waarneming van een steenuil dan kunt u contact opnemen via emailadres: birdtree@zeelandnet.nl.

Namens:

Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut (OZVL)    Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje (WZVL)

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/steenuil#Herkenning

 

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.