West-Zeeuws-Vlaanderen Schetsen aan de toekomst

Wat doen wij met afspraken in de klimaat top ?

Aanleiding voor een rapport bij de planologie werkgroep.

  1. De wereldwijde noodzaak om duurzaamheid in al ons handelen centraal te stellen in verband met klimaatverandering en alles wat daarmee samenhangt, zoals de afnemende biodiversiteit, de energietransitie, de toekomst van onze landbouw enzovoort. Onze nationale regering, Europa en de Verenigde Naties hebben daarvoor doelen geformuleerd en er komen ook heel veel middelen vrij om acties te ondersteunen. Elke regio moet hier een visie op hebben om mee te liften met die middelen.
  2. Maar ook lokaal: de werking van het beleidsdocument Natuurlijk Vitaal en onderliggende en parallelle visies over West-Zeeuws-Vlaanderen lopen op hun eind. Ze hebben twintig tot dertig jaar lang sturing gegeven aan de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Dat was behulpzaam om een koersvaste bestuurlijke omgeving te creëren voor ondernemers en burgers. De projecten en ontwikkelingen daaruit zijn allemaal zo langzaamaan gerealiseerd. Denk aan Het vergrote Zwin, Waterdunen, de Nieuwe veilige en landschappelijke kust, de verstedelijking ten behoeve van het toerisme, de Staats-Spaanse Linies en vele andere. De vraag is nu: wat is de koers voor de komende twintig jaar?

Bijeenkomst is uitgesteld i.v.m. Corona veiligheidsrisico en noodzakelijke maatregelen.

Dit bericht is geplaatst in Planologie. Bookmark de permalink.