Planologie

Uitermate belangrijk voor de bescherming van de natuur is de wijze waarop het land gebruikt wordt en welke bestemming aan het land gegeven wordt. Veel natuurlijke landschapselementen, die voor de noodzakelijke variatie in de natuur zorgen, zijn in korte tijd in West Zeeuws-Vlaanderen verloren gegaan, mede door de enorme groei die recreatie-bedrijven de laatste decennia doorgemaakt hebben.
Behoud en bescherming van de resterende ‘randjes groen’ vormen een voorname taak van de werkgroep. Meestal geschiedt het beïnvloeden van te nemen beslissingen door goed overleg, maar sommige procedures leiden tot voor de Raad van State.

Contactpersoon:
Leo van den Broeke
Landpoortstraat 17, 4515 CB IJzendijke, tel. 0117 306024
adaleo@kpnplanet.nl