Landschap

De knotploeg….
Een typische winteractiviteit van ‘t Duumpje is het knotten van wilgen, populieren en andere soorten knotbomen. Om verval van de bomen te voorkomen moeten zij eens in de zes jaar geknot worden.
Omdat de groep inmiddels een twintigtal jaren aan de gang is, is er amper sprake meer van achterstallig onderhoud. Hiernaast heeft onze invloed ertoe geleid dat beherende instellingen als waterschappen ook oog voor het streekeigene krijgen en zelf het knotten van de eigen bomen ter hand nemen.
Onze knotwerkgroep kan zich dan richten op andere zaken als het in oude staat terugbrengen van oude hoogstamfruitboomgaarden, het schonen en graven van (voormalige) veedrinkputten en het maaien van terreinen om verwildering te voorkomen.
De activiteiten van de werkgroep worden opgenomen in de agenda.

Contactpersoon:
Sjaak Herman
Kloosterstraat 16, 4524 BL Sluis,
Tel. (0117) 46 17 44,
ijherman@ zeelandnet.nl