Adressen

Meldpunt vogelopvang
Aanneem- en doorgeefadres voor vogel- en zoogdieropvang de Mikke voor Zeeuws-Vlaanderen:
06-30090087.

Natuurbeschermingsverenigingen
De Steltkluut
Walstraat 7, 4531 ED Terneuzen
Tel. (0115) 61 74 16
www.steltkluut.nl

Natuur & Zo
Oostkant 1, 4531 HA Terneuzen
Tel. (0115) 64 95 20
www.natuurenzo.nl

Natuurbeherende instellingen
Het Zeeuwse Landschap
Philipsweg 9a, 4501 PH Oostburg
Tel. (0117) 44 04 10
www.hetzeeuwselandschap.nl

Staatsbosbeheer Regio Z.Vld.
Braakmanweg 5 4512 PV Biervliet
Tel. (0115)-482806.
www.staatsbosbeheer.nl

Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Postbus 286, 4460 AR Goes
Tel. (0113) 23 09 36
www.landschapsbeheerzeeland.nl

Zeeuws-Vlaamse instellingen
Schaapskudde Zeeuws Vlaanderen
Mosterdweg 2a
4501PP Oostburg
Tel nr Jan Klomp: 0117-37991 mobiel 06-23778055

Stichting Dijk- en Kreekbehoud
Mevr. A.M.V. Meert, Damstraat 7, 4507 BN Schoondijke
Tel. (0117) 40 12 97

Stichting Boomkikkerfonds
Herendreef 5, 4524 AG Aardenburg
Tel. (0117) 49 27 80

Heemkundige Kring
Hanzestraat 1, 4527 GH Aardenburg
Tel. (0117) 49 25 03
www.heemkundigekring-wzv.nl

Provinciale/landelijke koepels
Zeeuwse Milieu Federatie
Ravelijn de Groene Jager 5,
4461 DJ GOES. Tel. (0113) 23 00 75

Natuur en Milieu
www.natuurenmilieu.nl
www.milieuhulp.nl

Vogelbescherming Regio Zeeland
Vogelbescherming Nederland
www.vogelbescherming.nl
info@vogelbescherming.nl

De 12 ambachten
Centrum voor ecologische technieken
Mezenlaan 2, 5282 HB Boxtel
www.de12ambachten.nl
Contactpersoon: S. Leeflang
Dorpsstraat 99, 4511 ED Breskens

SOVON
Natuurplaza (gebouw Mercator 3),
Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
Tel: (024) 7 410 410
www.sovon.nl

Stichting Duinbehoud
Postbus 664, 2300 AR Leiden
Tel. (071) 5160490

Vlinderstichting
Postbus 506
6700 AM Wageningen
Tel. (0317) 467346
www.vlinderstichting.nl

KNNV
Postbus 19320, 3501 DH Utrecht
Tel. (030) 231 47 97

Milieuklachten
in geheel West-Zeeuws-Vlaanderen!
Tel. (0118) 412323 (24-uursdienst)

Wereld Natuurfonds
Postbus 7, 3700 AA Zeist.

België
Natuurpunt vzw
Coxiestraat 11,
B 2800 Mechelen, Tel. (015) 29 72 20
www.natuurpunt.be
info@natuurpunt.be