Bouwbesluit en BBL in 2022

Verwachte wijzigingen 

Naast de inmiddels bij velen al bekende wijzigingen (zie dit artikel) staan er voor 2022 nog meer wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 en de opvolger, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) op stapel. In dit artikel worden deze verwachte wijzigingen kort toegelicht.

De inwerkingtredingsdatum van het Bbl staat overigens nog steeds gepland op 1 juli 2022, zo heeft minister Ollongren op 1 november in een Kamerbrief bekend gemaakt.

Minimale hoeveelheid hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie  1 januari 2022

 

In het kader van de herziene Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (RED II) is de verwachting dat per 1 januari 2022 eisen worden gesteld aan de minimale hoeveelheid hernieuwbare energie bij een ingrijpende renovatie waarbij een technisch bouwsysteem voor verwarming of koeling wordt aangepast. Onder een ingrijpende renovatie wordt verstaan een renovatie waarbij ten minste 25% van de gebouwschil integraal wordt gerenoveerd (artikel 3.2 van de Regeling Bouwbesluit 2012)

Wijziging betreft:

  • Minimale hoeveelheid hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie – 1 januari 2022
  • Verzamelwijziging van het Bbl (parkeergarages, woonfunctie voor zorg en daglicht) – 1 juli 2022
  • Duurzaam gebruik van daken – 1 juli 2022
  • Strengere eisen aan brandklasse gevels

Bron : Overheid