Gemeente Sluis

Alle mooie dingen gebeuren in gemeente Sluis. De bestuurders werken er aan ons woonklimaat en faciliteren bijbehorende economie.

Het kan zomaar gebeuren dat je het niet weet of dat je er meer van wilt weten.

Laat het horen aan de mensen van planologie of stel je vraag bij het secretariaat.

Lees in clubblad duumpje (Herfst 2021) dat de Burgermeester op bezoek kwam.

In een eerder stadium had mevr. Vermue haar intentie geuit breder met onze vereniging kennis te willen maken en 3 september jl. was het zover. Van het bestuur waren aanwezig voorzitter Jo Timmers en de leden Walter de Milliano en Jaap de Hulster. Het overleg vond plaats in ons clubgebouw aan Het Groote Gat.  Onze voorzitter had een presentatie samengesteld, waarin aandacht uitging naar ontstaan en historie van de vereniging, activiteiten van de verschillende werkgroepen en memorabele referentiepunten uit dit 65-jarig bestaan. Ook de actuele thema’s kwamen aan bod en met name stonden we stil bij zaken die raakvlakken hebben met gemeente Sluis.