Excursieprogramma plantenwerkgroep 2019

Dit jaar staan er 10 eigen excursies op het programma en op 5 mei is er een gezamenlijke excursie met de collega’s van de Steltkluut.

Stadsflora.
De komende 5 jaar zal door FLORON Zeeland de stadsflora onder de loep genomen worden. Alle plantenwerkgroepen uit de provincie zullen de flora in het stedelijk gebied onder de loep nemen. In ons gebied zullen we de 5 grootste plaatsen bezoeken om deze volledig floristisch te onderzoeken in het kader van de stadsflora. Deze bijzondere flora is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan en heeft een heel eigen karakter. Bovendien is het onderhevig aan grote veranderingen. Een interessant onderzoeksgebied dus. Dit jaar staat onze oudste stad op het programma: Aardenburg. Om een goed beeld te krijgen zullen we hier een paar keer dit seizoen terug keren. De komende 4 jaar zullen Breskens, Oostburg, Sluis en IJzendijke volgen.

Zaterdagexcursies.
Een paar excursies vinden plaats op zaterdag en starten om 10.00 uur. In principe duren deze excursies tot ongeveer 16.00 uur, maar het is prima mogelijk om maar een deel van de dag mee te gaan. Kom je na 10.00 uur en wil je weten waar we op dat moment zijn dan kun je mij mobiel bellen (06-51589488).

Programma:

Do 16 mei      Zwartegatse kreek HZL (022-379)
19.30 u  Nieuw hooilandje langs de oever van de Zwartegatse kreek. Mogelijk vinden we de eerste orchideeën, maar zeker andere leuke planten.
Verzamelen: Parkeerplaats aan de noordkant van Groede Podium (Gerard de Moorsweg) ten noorden van Groede.

 Do 30 mei      Kleine boomdijk (023-367) Let op! Hemelvaartsdag.
19.30 u           Dijk met opgaande populieren met daaronder de oudste groeiplaats (begin jaren tachtig) van de Bokkenorchis in Zeeland.
Verzamelen: Neem op de weg Sint Kruis-Waterlandkerkje na ruim 1 km boven Sint-Kruis de afslag naar links: Kleine boomdijk. Hier is het.

Za 1 juni         Aardenburg (bebouwde kom) (020-366)
10.00 u           We bezoeken o.a. de nieuwbouwwijk op zoek naar wilde flora en ontsnapte tuinplanten.
Verzamelen: T-kruising Hanzestraat en Beekmanstraat. Volg vanaf noordelijke rotonde van de rondweg Aardenburg de doorgaande weg door Aardenburg (Peurssensstraat, Sassenstraat, Oude kerkstraat en Beekmanstraat). Na het kruispunt Bogaardstraat/Landstraat de eerste afslag links (Hanzetraat). Hier is het startpunt.

Vrij 14 juni Willem-Leopoldpolder HZL (015-375) Let op! Vrijdag ipv donderdag avond.
19.30 u           Jaarrond begraasd gebied met struweel en open grazige vegetatie en tal van waterpartijen.
Verzamelen: Bij het metalen klaphekje in de bocht ten zuidwesten van camping “de Wachtsluis”. Neem vanaf Cadzand-dorp de weg naar Retranchement (Retranchementseweg) en sla na 2 km rechts af (Cadzandseweg). Na 1 km linksaf (Wachtsluis) en verzamelen in de eerste bocht naar rechts.

Do 27 juni       Park de Elderschans (018-366)
19.30 u           Park aan de westkant van Aardenburg rondom een van de voormalige schansen uit de Tachtigjarige Oorlog met o.a. fraaie oude bomen en bijbehorende ondergroei.
Verzamelen: Parkeerplaats (Heerendreef) tegenover het openlucht zwembad van Aardenburg.

Do 11 juli        ’s Gravenpolder HZL (021-379)
19.30 u           Nieuwe natuur met plassen, droogvallende oevers en struweel.
Verzamelen:  St Bavodijk bij de afslag van het fietspad over de dijk. Ga vanuit Nieuwvliet-dorp noordwaarts richting restaurant De Vijf Weeghen, ga linksaf en volg deze weg tot bij camping Zonneweelde en ga hier rechtsaf en vervolg de weg richting de kust. Rij door tot de afslag naar het fietspad over de (nieuwe) dijk (niet de zeedijk!) aan de rechterkant.

Do 8 aug         Het Nieuwe Strepen KM-hok 021-367
19.30 u           Landbouwhok ten noord-oosten van Aardenburg.
Verzamelen: Ga bij de noordelijke rotonde aan het begin van de rondweg naar de parallelweg en volg deze tot de tweede (onverharde) afslag naar links (1e afslag is de Heerenweg).

Do 22 aug       De Blikken HZL (023-375)
19.30 u           Droogvallende oevers langs de plassen herbergen aan het einde van de zomer een rijk pallet aan kortlevende soorten. In 2018 werd hier voor het eerst Klein vlooienkruid gevonden. Verzamelen: Parkeerplaats bij de oostelijke vogelkijkhut langs de Ringdijk.

Za 7 sep          Aardenburg (bebouwde kom) (019-366)
10.00 u Nazomerronde op zoek naar de stadsflora in de bebouwde kom van                             Aardenburg. Verzamelen: Bocht in de Peurssenstraat t.h.v. de Katholieke kerk.

Awie de Zwart