Excursieprogramma plantenwerkgroep 2018

Dit jaar staan er weer 8 donderdagavondexcursies in de streek op het programma. We starten om half acht en gaan door tot de duisternis invalt.
Daarnaast staan er dit jaar twee kilometerhokken gepland in het kader van Het Nieuwe Strepen. Beide hokken bevinden zich bij Philippine in het “vijandelijk” gebied van onze collega’s van de Steltkluut. De spelregels zijn dat de hokken voor Het Nieuwe Strepen in één seizoen twee maal worden bezocht door twee afzonderlijke groepen. Wij verzorgen op deze twee locaties op uitnodiging van de Steltkluut één bezoek en zij zullen het andere bezoek voor hun rekening nemen. Deze excursies vinden in het weekend plaats omdat ze meer tijdsinspanning vragen.
Tot slot bestaat FLORON (FLORistisch Onderzoek Nederland) in 2018 precies 30 jaar. Dat wordt gevierd met een excursie rond de oprichtingsdatum van 16 juni. Door het hele land worden kilometerhokken bezocht die ook ongeveer 30 jaar geleden al eens zijn bezocht. In ons geval gaat het om het kilometerhok van de Verdronken Zwarte Polder bij Nieuwvliet-bad.

Do 14 juniLiniedijk SBB (KM-hok 027-370)
Vrij recent ingerichte nieuwe natuur.
19.30 u Verzamelen Vanaf Waterlandkerkje neem de Molenweg in zuidelijk richting, kruis de Liniedijk en na 100 m ga je over het water links af. Parkeer hier links in de berm.

Do 28 juniZeedijk bij Hoofdplaat (KM-hok 035-377)
Buitendijkse steenglooiing langs de Westerschelde.
19.30 u Verzamelen op de grote parkeerplaats bij de zeedijk aan het eind van de Havenstraat.

Do 12 juliBoerderijflora (KM-hok 022-370)
We bekijken de flora op het erf, de wei en de akkers met o.a. akkerrandenbeheer.
19.30 u Verzamelen op het erf van Walter de Milliano (Bakkerstraat 62, 4501 RB Oostburg).

Do 2 augSint Kruis (KM-hok 023-366)
Tweede bezoek aan het bebouwde gebied en de omgeving op een dekzandrug.
19.30 u Verzamelen aan de oostzijde van de kerk.

Do 16 aug, Industrieterrein Oostburg (KM-hok 023-373)
We gaan op zoek naar planten tussen de bedrijven door.
19.30 u Verzamelen parkeerplaats van de Boerenbond (Transportweg).

Do 30 augGroote Gat HZL, groeiplaats Kruipend moerasscherm (KM-hok 023-372).
We bezoeken de kleine groeiplaats van het zeer zeldzame Kruipend moerasscherm.
19.30 u Verzamelen bij het klaphekje langs de Nieuveltweg (tegenover het huis op de bult) aan de zuidkant van het Groote Gat. De Nieuveltweg is een éénrichtingsweg vanuit oostelijke richting. Dat betekent dat je officieel vanuit westelijke richting na de afslag voor het tuincentrum niet verder mag (met de auto).

Het Nieuwe Strepen.

Zon 13 mei          KM-hok 043-366
Agrarisch buitengebied ten westen van Philippine met een stukje Seydlitzpolder en de Oud Vogelschor- of Zuid-Westenrijkpolder.
12.30 u Verzamelen op de driesprong van de Maatsweg en de Remoortereweg. Vanaf Philippine volg je de Zandstraat en na ruim 1 km sla je op de kruising linksaf de Maatsweg in. Na 500 m ben je op de kruising met de Remoortereweg (startpunt).

Ma 21 mei           KM-hok 042-367
2e Pinksteren! Agrarisch buitengebied ten westen van Philippine (Vergaertpolder) met de een stukje Vergaertdijk en Seydlitzbuitenweg. Dit hok zal onafhankelijk van ons ook worden bezocht door de collega’s van de Plantenwerkgroep van de Steltkluut.
12.30 u Verzamelen bij de parkeerplaats in het centrum van Philippine bij frituur “Henks luxe friterie” aan de Visserslaan.

30 jaar FLORON.
In het kader van het 30 jarig bestaan van FLORON worden gebieden bezocht die 30 jaar geleden ook zijn bezocht.
Zon 17 juni Verdronken Zwarte Polder (KM-hok 019-379).
Buitendijks zilt schor- en duingebied.
10.00 u Verzamelen op de (betaalde)parkeerplaats tegenover frituur Het Gemaal.

NEEM ETEN EN DRINKEN MEE.